Syafaat


Syafaat

Allah Ta'ala berfirman:

"Dan barangsiapa yang memberikan pertolongan berupa kebaikan, maka tentulah ia akan memperolehi bahagian daripadanya." (an-Nisa':85)

 

247. Dari Abu Musa al-Asy'ari r.a., katanya: "Nabi s.a.w. itu apabila didatangi oleh seseorang yang meminta hajat, maka beliau menghadapi semua kawan-kawan duduknya, kemudian bersabda: "Berilah pertolongan padanya, nescayalah engkau semua mendapatkan pahala dan Allah akan memutuskan apa-apa yang disenanginya atas lisan nabiNya." (Muttafaq 'alaih)

Dalam suatu riwayat lain disebutkan: "Apa-apa yang dikehendakinya," - sebagai ganti: apa-apa yang disenanginya.

 

248. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma, dalam menghuraikan kisah Barirah dan isterinya, ia berkata: "Nabi s.a.w. bersabda: Alangkah baiknya kalau engkau - wanita - suka kembali baik kepadanya - yakni suaminya, sebab kedua suami isteri itu timbul perselisihan lalu bercerai. Barirah berkata: "Ya Rasulullah, apakah Tuan memerintahkan itu padaku?" Beliau s.a.w. menjawab: "Saya hanyalah hendak memberikan pertolongan menganjurkan." Wanita itu lalu berkata: "Saya tidak berhajat lagi padanya." (Riwayat  Bukhari)